thogreahofeedlasimictiringronehni.co

above told the truth. Let's..

Category: Rock

Kristus, Dievas Mūsų

8 Reply to “ Kristus, Dievas Mūsų ”

 1. Faukinos says:
  Neteisingas būtų ir tvirtinimas, kad „Kristus numirė už mūsų nuodėmes“, nes jeigu pats Gelbėtojas nebuvo išvaduotas iš mirties, jis negalėtų išgelbėti kitų (1 Korintiečiams ). Tai reikštų, jog krikščionys, kurie mirė, ne vienas netgi kankinio mirtimi, pražuvo amžiams, tuščiai vildamiesi būti prikelti.
 2. Tautilar says:
  Kristus, mūsų taika, tesuteikia savo šviesos atsakingiems už konfliktus, kad visame pasaulyje tuoj pat įsigaliotų visuotinės paliaubos. Šiandien ne metas gamini ginklus ir jais prekiauti, švaistyti jiems didžiulius pinigus, kurie turėtų būti naudojami žmonėms gydyti ir gyvybėms gelbėti.
 3. Yosar says:
  Tai aiškiai parodo, kad Jėzus yra įsikūnijęs Dievas. Jėzaus mokinys Tomas, pamatęs Jėzų, tarė: „Mano Viešpats ir mano Dievas“ (Jono ). Ir Jėzus jo nepataisė, nes tai, ką jis sakė, buvo tiesa. Apaštalas Paulius rašo,kad Jėzus yra mūsų didysis Dievas bei Gelbėtojas Jėzus Kristus“ (Tito ).
 4. Kajikree says:
  Kristus ir pasaulio išminčiai. Iš mūsų pasaulio istorijos mes žinome daugelį didžių mokytojų, pranašų, mąstytojų, filosofų, kurie gyveno įvairiais laikmečiais ir įvairiose valstybėse, daugelis jų sukūrė savas filosofijos mokyklas ir thogreahofeedlasimictiringronehni.coinfoėdami filosofijos ir religijos istoriją, mes pastebėsime, kad Kristaus asmenybė smarkiai išsiskiria iš šios daugybės.
 5. Zulushakar says:
  Štai kodėl mūsų išpažįstamo tikėjimo prasmė dabar mums yra perduota taip, kad mes tikėtume Tą, kuris įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. Taigi mūsų Viešpats Jėzus Kristus nežengs iš dangaus.
 6. Kigara says:
  Bet juk turime visas galimybes kurti tokį turinį, koks mums patinka, kuriuo mums atrodo prasminga dalintis su kitais. Noriu paraginti ieškoti būdų ir kurti turinį, savo gyvenimą, savo bendruomenę, nenusiplauti rankų, bet iš tiesų panaudoti visas tas dovanas, kurias Dievas mums davė ir atiduoti tai bendruomenei, kuri yra Bažnyčia. Ses.
 7. Vitaur says:
  Dievas nesusituokė ir nesusilaukė sūnaus. Dievas nesusiporavo su Marija ir kartu su ja nesusilaukė sūnaus. Jėzus yra Dievo Sūnus ta prasme, kad Jis yra Dievas tapęs žmogumi (Jono , 14). Jėzus yra Dievo Sūnus, nes Marija pastojo per Šventąją Dvasią.
 8. Naktilar says:
  Kristus „sunaikino mirtį ir nušvietė gyvenimą bei nemirtingumą savo Evangelija“ (2 Tim 1, 10). Prisikėlė, kad prikeltų! Kristus yra tikrasis mūsų vilties akstinas ir drąsa ilgėtis to, kas amžinai tveria, Kristus savo artumu yra ir veiksmingoji naujojo gyvenimo jėga mumyse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thogreahofeedlasimictiringronehni.co 2019 | Powered by WordPress.